Цел

Целта на този семинар е да представи по интерактивен начин основните принципи и специфичните подходи при създаване на стандартни оперативни процедури. 

Стандартните процедури са материя, която служителите не харесват, четат по задължение, без разбиране и с неохота. 

Как да представим сухата материя по интересен начин, следвайки строгата регулаторна рамка? 

С помоща на конкретна задача, която всеки от вас ще получи предварително, ще подобрим своите умения да пишем процедури, които да се следват с лекота.

За кого е предназначено обучението?

  • Всички служители, които пишат стандартни процедури ;
  • Специалисти от отделите по осигуряване на качеството;
  • Квалифицирани лица;

 

Дата: 27 Септември 2021 (10:00 – 13:00ч )

Място: платформа Microsoft Teams 

Организиратор: Българската Асоциация на Квалифицираните Лица

Такса участие : 

За членове на BGQPA 200 лв без ДДС 

За не членове на BGQPA 250 лв без ДДС

Кети Цветкова 

Имате втора възможност да станете част от събитията на

Good Pharma Academy

Ако желаете да заявите фирмено обучение по конкретна тема, моля изпратете запитване

Всеки участник ще получи сертификат издаден от БАКЛ.