Познаваме ли продуктите, които сертифицираме и освобождаваме? 

Спокойни ли сме, когато сертифицираме продукт, на който не познаваме спецификите на технологията? 

Този специализиран обучителен курс ще представи в няколко модула различните технологии за производство на твърди лекарствени форми. 

С примери и споделени практики, нашият лектор ще ни води през тънкостите на различните технологични процеси. От избора на подходящи състави, през технологията и стабилността на класическата таблетка до модерните технологии и съвременните решения за помощни вещества.

За кого е предназначено обучението?

 • Квалифицирани лица;
 • Млади технолози;
 • Специалисти по осигуряване на качеството;
 • Студенти по фармация и млади фармацевти; 
 • Всеки, който иска да надгради своите знания за технологичните процеси;

Събитието се състои от четири модула

Модул 1: 05 Май 2022 - Технологии с влажно гранулиране

В този модул ще научите :

 • Основни сведения за процеса гранулиране
 • Механизъм на формиране на гранули и тяхното нарастване
 • Основни предизвикателства при  гранулиране
 • Фактори влияещи върху гранулирането
 • Мащабиране и основни подходи
 • Изводи и заключения
Модул 2: 26 Май 2022 - Технологии за директното таблетиране и сухо гранулиране

В този модул ще научите: 

Директно таблетиране

  • Какво е Директно таблетиране?
  • Видове оборудване за директното таблетиране
  • Предимства и недостатъци на директното таблетиране
  • Критични параметри на процеса

  Сухо гранулиране

  • Какво е „сухо гранулиране“?
  • Принцип на сухото гранулиране
  • Типове сухо гранулиране
  • Ролкомпактиране
  • Предимства и недостатъци
  • Приложение във фармацевтичната индустрия
  • Принцип на работа на Ролкомпактора
  • Параметри на процеса и тяхната оценка
Модул 3: 16 Юни 2022 - Технологии за обвиване на таблетки и капсули

В този модул ще научите:

  • Защо обвиване?
  • Типове обвиване
  • Основни принципи
  • Филмови системи за обвиване
  • Механизъм на формиране на филмавата обвивка
  • Типове филмови обвивки
  • Нови тенденции във филмовото обвиване
Модул 4: 20 Септември 2022 - Технологии за производство на пелети в капсули и таблети

В този модул ще научите:

  • Какво е MUPS?
  • Пелети и процес на пелетизация
  • Предимства на пелетите
  • Технологии за производство на пелети
  • Производство на пелети чрез наслояване – Вюрстер и Ротор технологии
  • Експерименти

Лектор на събитието

Филип Светославов

Филип Светославов

F& L PharmaScience

25 години опит във фармацевтичната индустрия

Повече от 20 години опит в разработването, производството, анализа и регистрацията на твърди дозирани лекарствени форми

Повече от 15 години опит във формулация, разработване на процес и производство на Пелети с модифицирано освобождаване и MUPS

Водеща роля в проекти свързани с PAT, Continuous manufacturing  и QbD въвеждане в различни фармацевтични компании

Преди създаването на F&L Pharma Science, Филип е заемал различни позиции с нарастваща отговорност в Balkanpharma – Dupnitsa,  Actavis, Watson, Allergan, Teva и Inovexa

Повече от 10 години член в EDQM(European Pharmacopeia – FRC Expert Group)

Начало 10:00 часа 

Продължителност 2 часа включващи Q&A сесия 

Място: онлайн събитие през платформата  Microsoft Teams

Организиратор: Българската Асоциация на Квалифицираните Лица

Такса участие за всеки от модулите

За членове на BGQPA

250 лв без ДДС

За не членове на BGQPA

300 лв без ДДС

За студенти 

150 лв без ДДС

При записване за 4 модула заплащате съответната цена за три модула.