Удостоверение за квалифицирано лице

Вие сте изпълнявали или изпълнявате ролята на квалифицирано лице, и името ви е/е било вписано в лиценз за производство/внос.

Вие не разполагате с документ, който да удостовери този факт.

БАКЛ има решение за вас.

Възползвайки се от възможностите, които предоставя Закона за достъп до обществена информация, ние създадохме процедура.

БАКЛ ще издаде Удостоверение, с което да потвърди, че нейн член е бил одобрен и вписан като квалифицирано лице. 

Всичко което е необходимо да направите е да натиснете бутона „Заявление“.

БАКЛ предоставя тази услуга безплатно за своите пълноправни членове.

 

*с натискане на бутон „Заявление“ потвърждавам истинността на информацията.