Mutual Recognition Agreement

Mutual Recognition Agreement

Позовавайки се на правото да сключва споразумения за взаимно признаване на инспекции, извършвани от чуждестранни регулаторни органи, Американската агенция за храни и лекарства (FDA), извършва оценка на регулаторните органи на редица европейски държави. Оценката дава...
Implementation of GDP

Implementation of GDP

ЕU GDP Association публикува резултатите от проведеното проучване за степента на въвеждане на изискванията за Добра Дистрибуторска Практика. Проучването е проведено сред 98 участника, разпределени в следните категории – производители (46,39%), търговци на едро...
GMP / GDP инспекции през 2017

GMP / GDP инспекции през 2017

В годишния доклад на ЕМА GMP/GDP Inspectors Working Group , публикуван на 17 юли 2018 се отчитат броя на направените през 2017 година GMP / GDP инспекции от регулаторните органи на страни от ЕЕА. Всеки работен ден през изминалата 2017 година, европейските инспектори...