Good Pharma Academy Videos

Good Pharma Academy Videos

Много пъти са ни питали „Какво е това Квалифицирано Лице?“ или „Как се става Квалифицирано Лице в България?“. Надяваме се с тези кратки 3-4 мин видеа да отговорим на вашите въпроси по един разбираем и забавен начин.  Задайте ни въпрос, а ние ще ви отговорим с...