Европейската асоциация на квалифицираните лица публикува изцяло преработена версия 7.0 на  Good Practice Guide. 

Разгледани са задълженията и отговорностите на квалифицираните лица в Европа. 

Актуализирано е и Приложение 1 с изискванията на всяка европейска страна по отношение на квалификация, образование и обучение на квалифицираните лица. 

БАКЛ официално ще предостави актуализирана информация за България. 

Пълният текст на Code of Practice for QPs можете да намерите тук

Ако сте пропуснали :

WHO: Good manufacturing practices 6 for investigational products

Annex 21: Importation of medicinal products