За нас

Българска асоциация на Квалифицираните Лица ( БАКЛ)

Bulgarian Association of Qualified Persons( BGQPA)

Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел, което ще работи за подобряване на общото разбиране за мястото и ролята на Квалифицираните Лица, ще подпомага и поддържа тяхната професионална компетентност, ще сътрудничи с националните и европейски институции.

Мисия

Подпомагайки квалифицираните лица в тяхната квалификация и поддържане на професионалната им компетентност, въвеждайки етичен кодекс на поведение и установявайки двустранно сътрудничество с националните институции, ние променяме разбирането за ролята и мястото на Квалифицираното лице във фармацевтичната индустрия и подготвяме новото поколение професионалисти. 

Визия

БАКЛ – общност от професионалисти, споделящи знания и опит, подкрещящи и подпомагащи, представляващи ключов фактор във фармацевтичната индустрия.

Стани член

Членуването в сдружението е доброволно.

Ако си бил Квалифицирано лице – Заповядай!

Ако си действащо квалифицирано лице – Заповядай!

Ако планираш кариера като Квалифицирано лице – Заповядай!

Ако проявяваш интерес към работата на Квалифицираните лица– Заповядай!

Защо да членуваш?

Ние взаимно ще си помогнем да развием или да поддържаме своята квалификация.

Ние ще те срещнем с колеги, с които да обсъдиш реални проблеми.

Винаги е полезно да знаеш, че не си сам и да споделиш с хора, които говорят твоя професионален език.