Code of Practice for QP

Code of Practice for QP

Европейската асоциация на квалифицираните лица публикува изцяло преработена версия 7.0 на  Good Practice Guide.  Разгледани са задълженията и отговорностите на квалифицираните лица в Европа.  Актуализирано е и Приложение 1 с изискванията на всяка европейска страна по...