Implementation of GDP

Implementation of GDP

ЕU GDP Association публикува резултатите от проведеното проучване за степента на въвеждане на изискванията за Добра Дистрибуторска Практика. Проучването е проведено сред 98 участника, разпределени в следните категории – производители (46,39%), търговци на едро...
GMP / GDP инспекции през 2017

GMP / GDP инспекции през 2017

В годишния доклад на ЕМА GMP/GDP Inspectors Working Group , публикуван на 17 юли 2018 се отчитат броя на направените през 2017 година GMP / GDP инспекции от регулаторните органи на страни от ЕЕА. Всеки работен ден през изминалата 2017 година, европейските инспектори...
Regulatory updates on Good Distribution Practice (GDP)

Regulatory updates on Good Distribution Practice (GDP)

Registration form BACKGROUND Supply chains are becoming increasingly complex, and regulations concerning the quality of products and services are becoming more complicated. Organizations are thus under increasing pressure to demonstrate their commitment to demonstrate...
Българска асоциация на Квалифицираните Лица

Българска асоциация на Квалифицираните Лица

Създаде се ново сдружение с нестопанска цел, за да обедини хората с една малко позната професия у нас – професията на квалифицираните лица (qualified persons) – това е Българската Асоциация на Квалифицираните Лица. Новината бе съобщена на семинар на...