Good Pharma Academy Videos

Good Pharma Academy Videos

Много пъти са ни питали „Какво е това Квалифицирано Лице?“ или „Как се става Квалифицирано Лице в България?“. Надяваме се с тези кратки 3-4 мин видеа да отговорим на вашите въпроси по един разбираем и забавен начин.  Задайте ни въпрос, а ние ще ви отговорим с...
Code of Practice for QP

Code of Practice for QP

Европейската асоциация на квалифицираните лица публикува изцяло преработена версия 7.0 на  Good Practice Guide.  Разгледани са задълженията и отговорностите на квалифицираните лица в Европа.  Актуализирано е и Приложение 1 с изискванията на всяка европейска страна по...
GMP Compliance Auditing

GMP Compliance Auditing

5 and 6 November 2019 Pharmaceutical GMP Auditor Training This two-day training course covers how to effectively plan, perform, report and follow-up pharmaceutical audits against a range of pharmaceutical standards, including GMP, API GMP, Excipient GMP. BACKGROUND...
Essentials of Computer Validation

Essentials of Computer Validation

2nd and 3rd October 2019 Risk ManagementThe Elements of Computer ValidationIT Infrastructure qualificationValidation of ERP systemsData Integrity BACKGROUND The current GMP regulations and guidelines (ICH Q9, GAMP®5, EU GMP Guide Annex 11 “Computerised Systems“) focus...