Good Pharma Academy® е проект на Българската Асоциация на Квалифицираните Лица. 

Започнахме този проект с идеята да създадем обучителни модули на български език, насочени към потребностите на нашите членове. 

Квалифицираните Лица трябва да имат познания в почти всички области на фармацевтичното производство и дистрибуцията на лекарствени продукти. 

Това ни накара да се се замислим защо не споделим примерите от българската фармацевтична практика с повече колеги, въвлечени в подобна тематика и сблъскващи се със същите проблеми. 

Решихме, че не бива да ограничаваме проекта само до нашите членове. 

И така Good Pharma Academy се роди като платформа за обучения в областта на добрите фармацевтични практики.

  • Ще организираме семинари, дискусии, работни срещи. В променената реалност, в която живеем ще стартираме с online обучения и с надеждата за скорошни срещи на живо.
  • Ще полуляризираме добрите фармацевтични практики
  • Ще публикуваме информация за събития организирани от други национални и европейски организации.
  • Ще публикуваме полезна информция свързана с повишаване на квалификацията в областта на добрите фармацевтични практики. 
  • Ще търсим партньорство с други организации, вълнуващи се от подобни теми и ще популяризираме техните събития . 

Какво ново предстои в програмата на Good Pharma Academy

Познанието за продукта

Готови ли сме за GDP сертификация?

Квалификация на транспортни средства

Вижте какво пропуснахте?

Подготвли сме няколко информативни видеа, които отговарят на основните въпроси, свързани с дейността на квалифицираните лица.

Ако проявявате интерес за сътрудничесто с нас, можете да използвате формата за контакт