Позовавайки се на правото да сключва споразумения за взаимно признаване на инспекции, извършвани от чуждестранни регулаторни органи, Американската агенция за храни и лекарства (FDA), извършва оценка на регулаторните органи на редица европейски държави.
Оценката дава право на FDA да признае резултатите от направените инспекции в тези европейски държави потвърждавайки, че европейските стандарти за провеждане на инспекции изцяло покриват американските изисквания.
Процесът започва още през 2014 и през Ноември 2017 се сключва първото споразумение за взаимно признаване с агенциите на осем европейски държави (United Kingdom; Sweden; Spain; Malta; Italy; France; Croatia; Austria)
През Март 2018 се присъединяват Румъния, Чехия, Унгария, и Гърция и три месеца по – късно Литва и Ирландия допълват списъка.
С присъединяването на Португалия през септември 2018, броят на европейските Агенции, с които FDA има подписано споразумение става 16.
До юли 2019 FDA планира да завърши оценката на възможностите на инспекторатите на всички европейски страни.
С тази инициатива се избягват дублирани дейности и се позволява преразпределение на ресурсите към инспекция на производствени мощности с потенциално по-високи рискове за общественото здравеопазване в целия свят.
https://www.fda.gov/internationalprograms/agreements/ucm598735.htm