Какво предстои

В тази секция ще публикуваме информация за предстоящи събития, работни срещи и обучения

GMP Compliance Auditing

5 and 6 November 2019 Pharmaceutical GMP Auditor Training This two-day training course covers how to effectively plan, perform, report and follow-up pharmaceutical audits against a range of pharmaceutical standards, including GMP, API GMP, Excipient GMP....

Essentials of Computer Validation

2nd and 3rd October 2019Risk ManagementThe Elements of Computer ValidationIT Infrastructure qualificationValidation of ERP systemsData IntegrityBACKGROUNDThe current GMP regulations and guidelines (ICH Q9, GAMP®5, EU GMP Guide Annex 11 “Computerised...

Mutual Recognition Agreement

Позовавайки се на правото да сключва споразумения за взаимно признаване на инспекции, извършвани от чуждестранни регулаторни органи, Американската агенция за храни и лекарства (FDA), извършва оценка на регулаторните органи на редица европейски държави. Оценката дава...

3000+

Абонамента