Цел

Целта на този семинар е да ни научи как по интерактивен начин да представяме на своите колеги сухата и доста скучна GMP материя. 

На всеки от нас се налага да презентира, а как да се подготвим за това предизвикателство? 

Достатъчно ли е да сме експерти в своята област, за да сме добри презентатори? 

Чуват ли колегите ни това, което им казваме? А колко дълго помнят представените факти? Как да завладеем и задържим вниманието на аудиторията? 

Въпроси, на които ще полутчите отговори. 

За кого е предназначено обучението?

Този семинар е предназначен за всеки, който иска да подобри уменията си да презентира. Примерите ще бъдат насочени към фармацевтичния сектор. 

Дата: 4 Ноември 2021 (10:00 – 13:00ч )

Място: платформа Microsoft Teams 

Организиратор: Българската Асоциация на Квалифицираните Лица

Такса участие : 

За членове на BGQPA 200 лв без ДДС 

За не членове на BGQPA 250 лв без ДДС

Лектор : Професор Асена Сербезова  

 

Всеки участник ще получи сертификат издаден от БАКЛ.

Имате втора възможност да станете част от събитията на

Good Pharma Academy

Ако желаете да заявите фирмено обучение по конкретна тема, моля изпратете запитване