Българска асоциация на Квалифицираните Лица

БАКЛ – общност от професионалисти, споделящи знания и опит, подкрещящи и подпомагащи, представляващи ключов фактор във фармацевтичната индустрия.

За нас

Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел, което ще работи за подобряване на общото разбиране за мястото и ролята на Квалифицираните Лица, ще подпомага и …

Мисия

Подпомагайки квалифицираните лица в тяхната квалификация и поддържане на професионалната им компетентност, въвеждайки етичен кодекс на поведение и установявайки двустранно…

Визия

БАКЛ – общност от професионалисти, споделящи знания и опит, подкрещящи и подпомагащи, представляващи ключов фактор във фармацевтичната индустрия.

Членство в БАКЛ

Членуването в сдружението е доброволно и дава достъп до ексклузивни материали, дискусиионен форум и специални отстъпки за обучения, семинари и конференции организирани от сдружението.

Общо събрание на БАКЛ

Уважаеми членове на Българската Асоциация на Квалифицираните Лица,
 
Уведомяваме ви, че на 23 септември 2020 от 17:00 часа на адрес : София, улица Христо Белчев №3 „Зона 21“ , ще се проведе редовно Общо събрание на БАКЛ

Дневен ред:

1. Представяне и приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.;

2. Представяне и приемане на финансов план за бюджет за 2020 г.;

3. Представяне на отчет за дейността на БАКЛ за 2019 г.;

4. Разни.

Поканени са всички пълноправни и ограничени членове на сдружението. Съгласно Устава на сдружението, участието в общото събрание е лично или чрез представител, като ограничените членове имат право само на съвещателен глас. При липса на кворум заседанието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите пълноправни членове.

Какво ново

Бъдете в час с последните тенденции в бранша и не пропускайте нашите анонси!

Code of Practice for QP

Европейската асоциация на квалифицираните лица публикува изцяло преработена версия 7.0 на  Good Practice Guide.  Разгледани са задълженията и отговорностите на квалифицираните лица в Европа.  Актуализирано е и Приложение 1 с изискванията на всяка европейска страна по...

GMP Compliance Auditing

5 and 6 November 2019 Pharmaceutical GMP Auditor Training This two-day training course covers how to effectively plan, perform, report and follow-up pharmaceutical audits against a range of pharmaceutical standards, including GMP, API GMP, Excipient GMP....

Essentials of Computer Validation

2nd and 3rd October 2019Risk ManagementThe Elements of Computer ValidationIT Infrastructure qualificationValidation of ERP systemsData IntegrityBACKGROUNDThe current GMP regulations and guidelines (ICH Q9, GAMP®5, EU GMP Guide Annex 11 “Computerised...

Станете част от нашата общност!

Възползвайте се от възможността, да бъдете сред първите членове на БАКЛ и да получите достъп до ексклузивни материали, дискусии и обучения.

Адрес:

ул. Кърниградска № 1, София 1000

(+359) 886 594949

info@bgqpa.com

Следете ни