Българска асоциация на Квалифицираните Лица

БАКЛ – общност от професионалисти, споделящи знания и опит, подкрещящи и подпомагащи, представляващи ключов фактор във фармацевтичната индустрия.
За нас

Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел, което ще работи за подобряване на общото разбиране за мястото и ролята на Квалифицираните Лица, ще подпомага и …

Мисия

Подпомагайки квалифицираните лица в тяхната квалификация и поддържане на професионалната им компетентност, въвеждайки етичен кодекс на поведение и установявайки двустранно…

Визия

БАКЛ – общност от професионалисти, споделящи знания и опит, подкрещящи и подпомагащи, представляващи ключов фактор във фармацевтичната индустрия.

Членство в БАКЛ

Членуването в сдружението е доброволно и дава достъп до ексклузивни материали, дискусиионен форум и специални отстъпки за обучения, семинари и конференции организирани от сдружението.

ТЕМПЕРАТУРНО КАРТОГРАФИРАНЕ

Обучение

 

 16 май 2019 ( 10:00 – 17:00ч)

След приключването на обучението, участниците ще придобият следните познания:

  • Ще бъдат запознати с основните методи и етапи за квалификация и валидация;
  • Ще бъдат запознати с нормативната уредба, регламентираща дейностите по температурно картографиране;
  • Ще бъдат запознати с методология за анализ на риска;
  • Ще придобият знания за съставяне на температурна карта

Какво ново

Бъдете в час с последните тенденции в бранша и не пропускайте нашите анонси!

Станете част от нашата общност!

Възползвайте се от възможността, да бъдете сред първите членове на БАКЛ и да получите достъп до ексклузивни материали, дискусии и обучения.

Адрес:

ул. Кърниградска № 1, София 1000

(+359) 886 594949

info@bgqpa.com

Следете ни